Tuesday The Word of The Day: Digress

we
post date2014/12/23  •  we  •   post categories2. Tuesday The Word of The Day  •   post comments number0 comment

Digress po polsku

Digress

 

Author:
We Academy
Task:
Tuesday The Word of The Day
Skills:
Vocabulary

ABOUT

 

Digress = (v.) To deviate or wander off point.

 

The manager made some good points but soon he told me all about his family. He digressed for a good 15 minutes before returning to the main subject.

 

Po polsku: Menedżer poruszył kilka trafnych kwestii, lecz wkrótce zaczął opowiadać o swojej rodzinie. Dygresja trwała dobre 15 minut zanim nie wrócił do tematu.

 

 

    Więcej postów z kategorii ‘Tuesday The Word of The Day’ >>

Zapisz się i otrzymuj posty na e-maila: